GJ 2012/89, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 03-05-2012, YG1985, 247/2010

Inhoudsindicatie

Internist, Toezicht op vochtbalans, Tijdige ontdekking en behandeling decubitus, Operatief ingrijpen plastisch chirurg, Slechts korte betrokkenheid bij beleid patiënt, Geen verwijtbaar handelen of nalaten, Klacht ongegrond, Ontbroken aan hoofdbehandelaar, Persoonlijk geen verwijt, Afwijzing klacht

Samenvatting

Klager verwijt verweerder het niet toezien op de mogelijke gevolgen van de slechte vochttoestand van patiënt. De daardoor ontstane forse decubitusplekken zijn als gevolg daarvan niet tijdig ontdekt en behandeld. Uiteindelijk heeft de plastisch chirurg operatief moeten ingrijpen. Het College oordeelt dat verweerder slechts…

Verder lezen
Terug naar overzicht