GJ 2013/100, Regionaal Tuchtcollege Groningen 14-05-2013, ECLI:NL:TGZRGRO:2013:YG2901, A2012/01

Inhoudsindicatie

Apotheker, Geneesmiddelen, Preferent geneesmiddel, Spécialité, Merkgeneesmiddel, Generiek geneesmiddel, Medische noodzaak, Vergoeding geneesmiddel, Waarschuwing

Samenvatting

Klaagster verwijt verweerster dat zij haar het spécialité Seroxat niet wilde leveren. Geoordeeld wordt dat de apotheker een voorgeschreven merkgeneesmiddel in zijn algemeenheid zonder expliciete toestemming van een arts door een generieke mag vervangen, tenzij de arts op het recept aangeeft dat het spécialité wegens een medische noodzaak moet worden geleverd. Hoewel op het recept niet de term “medische noodzaak” stond, maar wel…

Verder lezen
Terug naar overzicht