GJ 2013/120, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 13-08-2013, YG3149, c2012.361

Inhoudsindicatie

Oogarts, Ontbreken inzichtelijke verslaglegging, Ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar, Eerdere tuchtrechtelijke maatregel waarschuwing, Klacht gegrond, Beroep verworpen, Vernietigt beslissing zonder maatregel RTG, Berisping

Samenvatting

Oogarts wordt door klager verweten voorafgaand aan ingreep niet duidelijk te hebben voorgelicht, klager niet lege artis te hebben behandeld, niet bereikbaar te zijn en dat gebruikte laserapparatuur niet deugdelijk (onderhouden) was. Evenals RTG is CTG van oordeel dat oogarts klager onvoldoende heeft ingelicht over de aan de ingreep verbonden risico’s. Het ontbreken van…

Verder lezen
Terug naar overzicht