GJ 2013/123, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 16-07-2013, YG3091, 2012/357V (met annotatie van prof. mr. J.H. Hubben)

Inhoudsindicatie

Verloskundige, Handelen conform verplichtingen als verloskundige, Bekwaamheid, Taak als bijstandverlener, Miskennen professionele grenzen, Gebrek aan inzicht, Voornemen tot veranderen werkwijze, Klacht gegrond, Doorhaling en schorsing

Samenvatting

De klacht heeft betrekking op een viertal meldingen en houdt zakelijk weergegeven in dat verweerster in de door haar te verlenen verloskundige zorg is tekortgeschoten. Op basis van een aantal overwegingen komt het College tot de slotsom dat verweerster structureel en welbewust in strijd heeft gehandeld met de verplichtingen die op haar als verloskundige rusten…

Verder lezen
Terug naar overzicht