GJ 2013/141, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 10-09-2013, YG3232, c2012.444

Inhoudsindicatie

Tandarts, Ontvankelijkheid, Publicatie, Tuchtproces, Onafhankelijkheid tuchtrecht, Belanghebbend, Inhoudelijke behandeling

Samenvatting

Appellant is in eerste aanleg niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht dat verweerder van zijn positie als tandarts/juridisch adviseur en als hoofdredacteur van het blad Tandartspraktijk misbruik heeft gemaakt om het verloop van een tuchtrechtelijke procedure te beïnvloeden. Naar het oordeel van het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht geen betrekking op enig handelen op grond van art. 47 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet…

Verder lezen
Terug naar overzicht