GJ 2013/142, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 19-03-2013, ECLI:NL:TGZRAMS:2013:YG2735, 2012/226

Inhoudsindicatie

Huisarts, Arbeidsongeschiktheid, Bedrijfsarts, Geheimhouding, Toestemming bemoeienis, Waarschuwing

Samenvatting

Klager is sinds een aantal maanden arbeidsongeschikt waarna met verweerder, huisarts, een aantal maal telefonisch contact is geweest. Klager klaagt dat verweerder zich ten onrechte heeft voorgesteld als bedrijfsarts, zich met de behandeling en diagnose heeft bemoeid en zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Nu het specialisme bedrijfsarts al geruime tijd als aparte titel is geregistreerd, heeft verweerder zich ten onrechte voorgesteld als bedrijfsarts. Het Regionaal Tuchtcollege is van mening dat niet is…

Verder lezen
Terug naar overzicht