GJ 2013/146, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 27-08-2013, YG3210, 2012/377

Inhoudsindicatie

Bedrijfsarts, Voeren titel bedrijfsarts, Verrichten gedegen anamnese, Tegenwerking re-integratie, Laten prevaleren belangen werkgever, Verslaglegging medisch dossier, Vertonen grensoverschrijdend gedrag, Klacht gegrond, Voorwaardelijk schorsing inschrijving BIG-register

Samenvatting

Verweerder wordt verweten niet gerechtigd te zijn de titel van bedrijfsarts te voeren, geen gedegen anamnese of onderzoek te hebben verricht, de re-integratie van klaagster structureel te hebben tegengewerkt en de belangen van werkgever te hebben laten prevaleren, het medisch dossier onvoldoende te hebben bijgehouden en jegens klaagster…

Terug naar overzicht