GJ 2013/146, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 27-08-2013, YG3210, 2012/377

Inhoudsindicatie

Bedrijfsarts, Voeren titel bedrijfsarts, Verrichten gedegen anamnese, Tegenwerking re-integratie, Laten prevaleren belangen werkgever, Verslaglegging medisch dossier, Vertonen grensoverschrijdend gedrag, Klacht gegrond, Voorwaardelijk schorsing inschrijving BIG-register

Samenvatting

Verweerder wordt verweten niet gerechtigd te zijn de titel van bedrijfsarts te voeren, geen gedegen anamnese of onderzoek te hebben verricht, de re-integratie van klaagster structureel te hebben tegengewerkt en de belangen van werkgever te hebben laten prevaleren, het medisch dossier onvoldoende te hebben bijgehouden en jegens klaagster…

Verder lezen
Terug naar overzicht