GJ 2013/26, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 10-01-2013, YG2547, 087/2012

Inhoudsindicatie

Huisarts, Hulp en bijstand in noodsituatie, Schending zorgplicht, Communicatie, Samenwerking, Bejegening, Normen van verantwoorde zorg, Doorhaling

Samenvatting

Klagers verwijten verweerder dat hij niet conform de huidige wet- en regelgeving heeft gehandeld door een patiënt in nood en zijn naasten niet bij te staan en daar waar mogelijk eerste hulp te verlenen, waarbij hij zijn zorgplicht als arts heeft geschonden. Ook schiet verweerder als gevolg van zijn problemen en communicatie structureel tekort in zijn zorg als huisarts en handelt daarmee in strijd…

Verder lezen
Terug naar overzicht