GJ 2013/41, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 22-01-2013, YG2608, C2011.421

Inhoudsindicatie

Internist-intensivist, Behandelverbod, Euthanasieverzoek, Volmacht, Onbeschoft optreden, Beroep gegrond, Waarschuwing vervalt

Samenvatting

De moeder van klaagster is in 2010 binnengebracht op de afdeling spoedeisende hulp. Klaagster heeft op 24 oktober 2010 aan de arts een volmacht en een verklaring, inhoudende een euthanasieverzoek en onthouding van verdere medische behandeling, overhandigd. Op 27 oktober 2010 werd de behandeling gestaakt en overleed de patiënte. Klaagster verwijt de arts o.a. dat hij geen gehoor heeft gegeven aan de wens van…

Verder lezen
Terug naar overzicht