GJ 2013/43, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 07-02-2013, YG2626, C2012.041

Inhoudsindicatie

Gynaecoloog, Zorgvuldigheid, Verantwoordelijkheid, Toezicht, Richtlijnvoorschriften, Waarschuwing

Samenvatting

In eerste aanleg is verweerder, gynaecoloog, door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) berispt omdat hij ernstig tekort is geschoten in de uitoefening van zijn taak jegens klaagster en haar ongeboren kind. De arts komt in beroep, onder meer, op tegen het oordeel van het RTG dat hij door onvoldoende maatregelen te treffen voor een goede realisatie van de richtlijnvoorschriften als medeverantwoordelijk maatschapslid niet heeft gehandeld binnen de grenzen van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht