GJ 2013/5, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 25-09-2012, YG2427, 2011/393

Inhoudsindicatie

Anesthesioloog, Complicaties na keizersnede, Schuld aan overlijden, Afspraken met verpleegkundigen, Juiste wijze volgen protocol, Verslaglegging, Berisping

Samenvatting

Na het verrichten van een keizersnede treden complicaties op, hetgeen uiteindelijk leidt tot het overlijden van patiënte. Klaagster verwijt verweerder dat hij schuldig is aan dit overlijden en verwijst daartoe naar een conceptrapport van H, internist-intensive care arts en een verslag van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het College oordeelt dat bij een aantal onderdelen van de IC-behandeling vraagtekens zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht