GJ 2013/60, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 04-04-2013, YG2803, C2012.231

Inhoudsindicatie

Gezondheidszorgpsycholoog, Gezag, Informatie, Toestemming, Stilzwijgend instemmen, Diagnose

Samenvatting

Appellant, klager in eerste aanleg, heeft met de moeder van zijn zoon het gezag. De zoon is in verband met ontwikkelingsproblemen doorverwezen naar het Centrum voor Autisme waar verweerder als GZ-psycholoog werkzaam is. Verweerder is behandeling gestart zonder appellant in te lichten vanwege de verklaring van de moeder dat zij als enige het gezag droeg. De klacht ziet op het niet informeren en niet betrekken van appellant als mede gezag dragende…

Verder lezen
Terug naar overzicht