GJ 2013/64, Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 18-03-2013, , 1252c

Inhoudsindicatie

Psychiater, Geneesheer-directeur, Overlijden patiënt, Organisatorisch falen, Verantwoordelijkheid kwaliteit, NHG-richtlijn, Protocol, Nazorg, Melding calamiteit, Waarschuwing

Samenvatting

Patiënte is na een aantal maanden medicatie en consulten door behandelaars van de instelling waar verweerder geneesheer-directeur is, overleden aan longembolie. Klagers, ouders en zus van patiënte, verwijten verweerder als geneesheer-directeur organisatorisch falen vanwege gebrek aan medicatieveiligheid en somatische screening, ontbreken van protocol, nalaten adequate nazorg, en weigering van melding calamiteit. …

Verder lezen
Terug naar overzicht