GJ 2013/67, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 07-03-2013, YG2685, 136/2012

Inhoudsindicatie

Huisarts, Uitslag onderzoek, Verkeerde diagnose, Geen ondubbelzinnige aantekening in medisch dossier, Klacht gegrond, Waarschuwing

Samenvatting

Klaagster verwijt de huisarts onkundig handelen door het stellen van een verkeerde diagnose, een verkeerde beoordeling van laboratoriumuitslagen, het niet melden van de Helicobacterbacterie en het niet serieus nemen van haar klachten. De huisarts weerspreekt dit en geeft aan dat zij heeft gemeld dat de patiënt na een paar dagen moest terugbellen voor het resterende deel van de uitslag. Volgens het College kan niet feitelijk worden vastgesteld…

Verder lezen
Terug naar overzicht