GJ 2013/76, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 16-04-2013, ECLI:NL:TGZCTG:2013:YG2849, C2011.240, C2011.241

Inhoudsindicatie

Gz-psycholoog, AMK-melding, Doorbreking beroepsgeheim gerechtvaardigd, Geen tekortschieting in verslaglegging, Geen aandeel in (entameren) gynaecologische onderzoeken, Klacht in alle onderdelen ongegrond, Beroep (deels) verworpen, Beslissing waarschuwing vernietigd

Samenvatting

Gz-psycholoog wordt door ouders patiënte verweten onnodig, ongegrond, onvolledig AMK-melding te hebben gedaan, beroepsgeheim te hebben geschonden, tekort te zijn geschoten in verslaglegging, medewerking te hebben verleend aan zonder toestemming ouders initiëren gynaecologische onderzoeken. College acht handelen gz-…

Verder lezen
Terug naar overzicht