GJ 2013/78, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 14-05-2013, ECLI:NL:TGZRAMS:2013:YG2891, 2012/310VP

Inhoudsindicatie

Verpleegkundige, Schending geheimhoudingsplicht, Informatieverstrekking aan derden, Misbruik positie, Klacht gegrond

Samenvatting

Klaagster verwijt verweerster, verpleegkundige, dat zij onbevoegd het dossier van klaagster heeft ingezien en dat informatie uit dat dossier is verstrekt aan derde. Het College stelt vast dat verweerster, eerst in opwelling en later stelselmatig, ongeoorloofd kennis heeft genomen van dossier klaagster, met wie zij geen behandelrelatie had, en dat zij de verkregen informatie voor privédoeleinden heeft gebruikt. Verpleegkundige heeft daarmee misbruik gemaakt van haar positie als verpleegkundige…

Verder lezen
Terug naar overzicht