GJ 2013/8, Regionaal Tuchtcollege 's-Gravenhage 23-10-2012, YG2373, 2011-255b

Inhoudsindicatie

(Waarnemend) huisarts, Euthanasieverzoeken, Zorgvuldigheidseisen, Eigen verantwoordelijkheid arts, SCEN-arts, Ernstig tekort geschoten, Onzorgvuldig handelen, Onvoldoende informeren en procesbegeleiding, Berisping

Samenvatting

Klaagsters, dochters patiënt en patiënte, verwijten verweerder, (waarnemend) huisarts, patiënten en familie onjuiste voorlichting en procesbegeleiding te hebben gegeven met betrekking tot euthanasieverzoeken van beide ouders; beloftes en toezeggingen niet nagekomen; geen rekening gehouden met gevoelens familie; euthanasiezaken niet goed geregeld in huisartsenpraktijk. College stelt vast dat tijdens waarneming verweerder…

Verder lezen
Terug naar overzicht