GJ 2013/80, Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 11-04-2013, ECLI:NL:TGZREIN:2013:YG2829, 1283

Inhoudsindicatie

Arts, Ouderlijk gezag, Toestemming, Rapportage, Inzage, Noodsituatie, Maatregel opgelegd, Gedeeltelijke ontzegging, Doorhaling inschrijving

Samenvatting

Voormalig partner van klager heeft de omgangsregeling met hun dochter abrupt beëindigd. Verweerder heeft een rapport opgesteld over het gezin. Klager verwijt verweerder dat hij ernstig tekort is geschoten in het tot stand komen van een deugdelijke rapportage vanwege ontbreken van toestemming voor de rapportage en openbaarmaking daarvan, met als gevolg ernstige schade voor de persoonlijke levenssfeer. Vaststaat dat klager geen toestemming heeft gegeven voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht