GJ 2014/114, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 13-06-2014, ECLI:NL:TGZRZWO:2014:76, 035-039/2014

Inhoudsindicatie

Tuchtklacht tegen voormalig inspecteur IGZ, Klacht patiënten over voormalig neuroloog, Ontvankelijkheid, Nalaten onderzoek patiëntendossiers, Voorwaarden werkhervatting niet nageleefd, Waarschuwing

Samenvatting

Verweerder is werkzaam geweest bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, daarvoor was hij werkzaam als medisch specialist (chirurg). Vijf klagers hebben een klacht ingediend tegen hem omdat hij onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar het disfunctioneren van een bepaalde chirurg, Ernst Jansen Steur, en dat hij strafbare handelingen van deze chirurg niet ter kennis heeft gebracht aan het Openbaar Ministerie of het…

Verder lezen
Terug naar overzicht