GJ 2014/149, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 04-09-2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:321, C2013/346 (met annotatie van prof. mr. A.C. Hendriks)

Inhoudsindicatie

Palliatieve sedatie, Onzorgvuldig, Verwijtbaar, Geen waarschuwing maar berisping

Samenvatting

De door de IGZ aangeklaagde anesthesioloog had aan een IC-verpleegkundige, werkzaam in hetzelfde ziekenhuis als de arts, op haar verzoek morfine en een perfusorpomp voorgeschreven. Dit was bedoeld voor palliatieve sedatie bij de echtgenoot van de verpleegkundige, een goede bekende van de arts. Na toediening van morfine heeft de arts met de verpleegkundige overleg gevoerd over het toedienen van Dormicum, alles op basis van informatie verstrekt door de verpleegkundige en…

Verder lezen
Terug naar overzicht