GJ 2014/150, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 01-07-2014, ECLI:NL:TGZRAMS:2014:87, 2013/406T

Inhoudsindicatie

Tandarts, Orthodontie, Informatieplicht, Tekortschietende zorgverlening, Bevoegd, Niet bekwaam, Eenzijdige opzegging behandelingsovereenkomst, Klacht gegrond, Gedeeltelijke ontzegging bevoegdheid

Samenvatting

Ter toetsing staat of verweerster, tandarts die orthodontische behandelingen verricht, de zorg heeft betracht die van haar verlangd mocht worden, bekwaam was om behandeling uit te voeren en terecht eenzijdig de behandelovereenkomst heeft opgezegd. Het College oordeelt dat verweerster in informatieplicht is tekortgeschoten o.a. door niet aan te geven dat zij geen orthodontist is, maar een tandarts die…

Verder lezen
Terug naar overzicht