GJ 2014/153, Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 13-10-2014, ECLI:NL:TGZREIN:2014:82, 1435

Inhoudsindicatie

Arts, Arts-assistent, Zorggroep, Onderzoek, Neurologische problematiek, Lichamelijke oorzaak, Onvoldoende duidelijke structuur, Geen systematische werkwijze, Begeleiding, Documentatie, Toerekenbaarheid, Waarschuwing

Samenvatting

De moeder van klager is geplaatst bij een afdeling van Zorggroep E, in afwachting van vervolgzorg in een verzorgingstehuis. Bij griepverschijnselen is patiënte gezien door verweerder, arts-assistent, en later bij vermoeden van een herseninfarct. Hij concludeerde geen lichamelijke oorzaak. Kort erna is op de Spoedeisende hulp longontsteking en uitdroging vastgesteld. …

Verder lezen
Terug naar overzicht