GJ 2014/154, Regionaal Tuchtcollege 's-Gravenhage 19-08-2014, ECLI:NL:TGZRSGR:2014:90, 2013-227

Inhoudsindicatie

Psychiater, Arbeidskundige, Medische rapportage, Diagnostisering, Waarschuwing

Samenvatting

Klager stelt dat de arts ten onrechte de diagnoses nagebootste stoornis en persoonlijkheidsstoornis heeft gesteld en de diagnose posttraumatische stress stoornis (PTSS) ten onrechte heeft verworpen. Het College acht de klacht deels gegrond. De arts kon in redelijkheid niet tot de diagnose nagebootste stoornis komen, althans het rapport voldoet niet aan het vereiste dat op inzichtelijke en consistente wijze wordt uiteengezet waarop deze conclusie steunt. Evenmin kon de arts zonder vermelding van doorslaggevende contra…

Terug naar overzicht