GJ 2014/27, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 05-11-2013, ECLI:NL:TGZRAMS:2013:68, 2013/152

Inhoudsindicatie

Huisarts, Schending beroepsgeheim, Eindverantwoordelijk voor handelen assistente, Beroepsgeheim ook na overlijden, Onzorgvuldig handelen, Waarschuwing

Samenvatting

Klaagster, dochter overleden patiënte, verwijt verweerder, huisarts, schending beroepsgeheim door afgeven medische gegevens patiënte, en weigering te antwoorden op vragen klaagster. Niet verweerder zelf, maar assistente heeft medische gegevens verstrekt. Van verweerder mag worden verwacht dat praktijk zo wordt georganiseerd dat assistentes niet op eigen gezag medische gegevens aan derden verstrekken. Verweerder eindverantwoordelijk voor handelen assistente. Beroepsgeheim geldt ook na overlijden…

Verder lezen
Terug naar overzicht