GJ 2014/30, Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 09-01-2014, ECLI:NL:TGZREIN:2014:8, 12222

Inhoudsindicatie

Osteopaat, BIG-geregistreerd fysiotherapeut, Dossierplicht ondanks familieverhouding, Niet nakomen dossierverplichting, Waarschuwing

Samenvatting

Verweerder, osteopaat en BIG-geregistreerd fysiotherapeut, heeft niet gehandeld in hoedanigheid van fysiotherapeut, maar zijn handelen als osteopaat heeft voldoende weerslag op individuele gezondheidszorg om zijn handelen als BIG-geregistreerd fysiotherapeut tuchtrechtelijk toetsbaar te maken. Verweerder heeft, ter onderbouwing van zijn verweer, geen dossier kunnen overleggen. Verweerder had een dossierplicht, ondanks familieverhouding. Door het niet nakomen van deze verplichting heeft hij klager, …

Verder lezen
Terug naar overzicht