GJ 2014/31, Regionaal Tuchtcollege Groningen 01-10-2013, ECLI:NL:TGZRGRO:2013:18, G2013/25 (met annotatie van prof. mr. J.H. Hubben)

Inhoudsindicatie

Cardioloog, Afnemen delierscore, Consulteren psychiater, Patiënt overleden, Klacht deels gegrond, Waarschuwing

Samenvatting

Tegen een cardioloog is op een aantal onderdelen een klacht ingediend in verband met het verblijf en de behandeling van de heer E. Het gaat daarbij om het niet serieus nemen van de klachten van de heer E, het ten onrechte niet stellen van de diagnose delier, het onnodig gecompliceerd en zeer vertraagd (doen) verlopen van de implementatie van de interne pacemaker, het ontbreken van medische begeleiding…

Verder lezen
Terug naar overzicht