GJ 2014/33, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 18-10-2013, ECLI:NL:TGZRZWO:2013:39, 139/2013 (met annotatie van mr. J.A.E. van der Jagt-Jobsen)

Inhoudsindicatie

Verpleegkundige, Alcoholverslaving, Gevaar patiëntenzorg, Inzicht beperkingen, Doorhaling inschrijving

Samenvatting

Het dienstverband van verweerster, verpleegkundige in een opnamekliniek, is na herhaald alcoholgebruik beëindigd. De kliniek heeft een melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ verwijt verweerster dat zij haar alcoholprobleem niet onder controle kan krijgen waardoor zij op diverse momenten haar beroep uitoefende onder invloed van alcohol met potentiële gevolgen voor de patiëntenzorg. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Zwolle is van oordeel dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht