GJ 2014/43, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 19-12-2013, ECLI:NL:TGZCTG:2013:164, c2013.082

Inhoudsindicatie

Verzekeringsarts Bureau Medische Advisering, Medisch advies vreemdelingrechtelijke procedure, Verschil van inzicht, Waarschuwing, Hoger beroep ongegrond

Samenvatting

Klager heeft bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verzoek gedaan om uitzetting op grond van medische redenen achterwege te laten. De IND heeft hiervoor aan het Bureau Medische Advisering (BMA) medisch advies gevraagd. Volgens klager heeft de verzekeringsarts haar advies onvoldoende gemotiveerd, de klachten van klager onvoldoende uiteengezet en nagelaten om klager nader te onderzoeken. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht…

Verder lezen
Terug naar overzicht