GJ 2014/45, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 23-01-2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:25, c2012.449 (met annotatie van mr. T.A.M. van den Ende en mr. A. Jagt)

Inhoudsindicatie

Arts, Voorzitter Raad van Bestuur, Eindverantwoordelijkheid, Informatie patiënt, Professionele verantwoordelijkheid, Scholing artsen, Niet-ontvankelijk

Samenvatting

Na afwijzing van haar klacht bij het Regionaal Tuchtcollege Den Haag is appellante in hoger beroep gekomen. Ze verwijt verweerder dat hij als voorzitter van de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de in zijn ziekenhuis gemaakte fouten. Daarnaast zou verweerder hebben nagelaten ervoor te zorgen dat alle artsen in zijn ziekenhuis bekend zijn met de risico’s van hemochromatose. Het Centraal Tuchtcollege voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht