GJ 2014/5, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 01-11-2013, ECLI:NL:TGZRZWO:2013:63, 272/2012

Inhoudsindicatie

Tandarts, Uitschrijving praktijk, Geneeskundige behandelingsovereenkomst, Opzegging, Gewichtige redenen, Richtlijnen, Waarschuwing

Samenvatting

Klager is door zijn tandarts, verweerder, uitgeschreven uit de tandartspraktijk nadat hij een aantal jaar niet was verschenen. Klager verwijt verweerder dat hij de noodzakelijke zorg heeft onthouden door hem als patiënt uit te schrijven en hem niet te helpen toen hij met klachten belde. Verweerder is van mening dat hij conform de richtlijnen van de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (NMT) heeft gehandeld. Nu klager geen pijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht