GJ 2014/86, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 06-03-2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:85, c2012.468

Inhoudsindicatie

Psychiater, Patiënte en zuster, Waanstoornis, Folie à deux, Diagnose, Juistheid diagnose, Stellen diagnose zonder onderzoek, Medisch expertiserapport, Marginale toetsing, Intakegesprek, Anamnese, Onderzoek, Informeren over betrekken patiënt bij onderzoek en diagnose, Informeren over verslaglegging aan huisarts, Beroep deels gegrond, Waarschuwing

Samenvatting

Aan de orde is de vraag of het Regionaal Tuchtcollege Groningen de klacht dat een diagnose bij klaagster is gesteld terwijl zij niet is onderzocht en deze diagnose bovendien onjuist is, terecht heeft afgewezen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht