GJ 2014/89, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 15-04-2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:132, c2013.009

Inhoudsindicatie

Tandarts, Behandeling assistent, Voorbehouden handelingen, Taakherschikking, Protocol, Bevoegdheid, Informatieplicht, Toestemming, Informed consent, Schriftelijke vastlegging, Beroep verworpen

Samenvatting

Klaagster is in de tandartspraktijk van appellant behandeld door de assistente. Klaagster vindt dat appellant zich onvoldoende heeft bemoeid met de behandeling en die nagenoeg geheel heeft overgelaten aan de assistente, waardoor ernstige pijn, letsel, overlast en emotionele schade is ontstaan. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle acht de klacht gedeeltelijk gegrond en legt een waarschuwing op…

Verder lezen
Terug naar overzicht