GJ 2015/102, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 09-06-2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:181, c2014.343

Inhoudsindicatie

Verpleegkundige, Bekijken kinderpornografische afbeeldingen, Bewijs verweten gedragingen, Belang goede uitoefening individuele gezondheidszorg, Recidivegevaar, Gedeeltelijke ontzegging bevoegdheid, Zorgverlening aan minderjarigen, Klacht gegrond

Samenvatting

Hoger beroep tegen de ongegrondverklaring van een klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat de verpleegkundige zich schuldig heeft gemaakt aan het bekijken van kinderpornografische afbeeldingen op zijn computer. Volgens het Regionaal Tuchtcollege is er onvoldoende bewijs voor de vaststelling dat verweerder zich schuldig heeft gemaakt aan de verweten gedragingen en kan ook niet worden vastgesteld dat verweerder zich in…

Verder lezen
Terug naar overzicht