GJ 2015/146, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 06-10-2015, ECLI:NL:TGZRAMS:2015:86, 2014/291

Inhoudsindicatie

Psychiater, Medisch rapporteur, Toetsingskader Correctierecht, Psychiatrische rapportages, Waarschuwing

Samenvatting

Het College stelt vast dat aan klager, patiënt, het correctierecht van het psychiatrisch rapport toekwam. Het was de taak en verantwoordelijkheid van verweerder, psychiater, om in zijn hoedanigheid van medisch rapporteur klager in staat te stellen het correctierecht uit te oefenen. Dit heeft hij niet gedaan. Om te voorkomen dat het rapport in onbevoegde handen zou komen, had hij op familiebrief mogen vertrouwen, het met vermelding strikt persoonlijk/…

Verder lezen
Terug naar overzicht