GJ 2015/23, Regionaal Tuchtcollege Den Haag 20-01-2015, ECLI:NL:TGZRSGR:2015:8, 2013-240a

Inhoudsindicatie

Chirurg, Pijnklachten, CT-scan, Beoordeling, Overleg, Berisping

Samenvatting

Klagers zijn kinderen van de overleden patiënte die is geopereerd door verweerder, chirurg, voor verwijdering van een tumor. Nadien wordt door de radioloog verschillende malen een restant van een drain in de thorax geconstateerd. Klagers verwijten verweerder dat hij geen actie heeft ondernomen bij pijnklachten, geen nader overleg heeft gepleegd met de radioloog, veel te laat heeft ingegrepen en onjuiste informatie heeft gegeven over wanneer de drain was geconstateerd. Het…

Verder lezen
Terug naar overzicht