GJ 2015/39, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 03-03-2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:67, c2013.472

Inhoudsindicatie

Chirurg, Mislukte maagoperaties, Informed consent, Dossiervoering, Waarschuwing

Samenvatting

Klager is vijf keer geopereerd door verweerster vanwege reflux-klachten. De resultaten van de operaties bleken niet voldoende om klager van zijn klachten af te helpen. Klager vindt dat verweerster onvoldoende informatie heeft verstrekt over de behandelingen en dat de mislukte maagoperaties zijn gezondheid hebben geschaad. De chirurg heeft volgens klager medisch onzorgvuldig en verwijtbaar gehandeld. Het Regionaal Tuchtcollege heeft geoordeeld dat klacht over de informatievoorziening deels gegrond is en dat de klacht over…

Verder lezen
Terug naar overzicht