GJ 2015/43, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 27-01-2015, ECLI:NL:TGZRAMS:2015:22, 2014-140GZP

Inhoudsindicatie

Gezondheidszorgpsycholoog, Onvoldoende gronden voor diagnose, Adequate differentiële diagnose ontbreekt, Voorzichtigheid, Vertrouwelijke informatie, Informeren Bedrijfsarts, Waarschuwing

Samenvatting

Het College oordeelt dat verweerster, gezondheidszorgpsycholoog, op onvoldoende gronden bij klager de diagnose ASS heeft gesteld. Het standpunt van verweerster dat zij deze diagnose wel met enige voorzichtigheid kon stellen, volgt het college niet. Verweerster had haar conclusie moeten uitstellen, aangezien zij over onvoldoende aanwijzingen beschikte. Adequate differentiële diagnose ontbreekt. Verweerster heeft zich te stellig over klager uitgelaten, ook al…

Verder lezen
Terug naar overzicht