GJ 2015/64, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 09-04-2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:120, c2014.085, c2014.086, c2014.087, c2014.088, c2014.089, c2014.090 (met annotatie van prof. mr. J.H. Hubben)

Inhoudsindicatie

Verpleegkundige, voormalig bestuurder ziekenhuis, Disfunctioneren neuroloog, Tweede tuchtnorm, Ontvankelijkheid, Beroep gegrond

Samenvatting

De klacht gaat over de wijze waarop binnen het ziekenhuis is omgegaan met het functioneren van een daar sinds 1978 werkzame neuroloog. De aangeklaagde verpleegkundige was eerst lid en later voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van dit ziekenhuis. Klagers verwijten de verpleegkundige dat hij geen instrumenten heeft ingezet om het disfunctioneren van de neuroloog actief op te sporen c.q. vroegtijdig zichtbaar te maken, …

Verder lezen
Terug naar overzicht