GJ 2015/80, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 17-03-2015, ECLI:NL:TGZRAMS:2015:37, 2014/184GZP

Inhoudsindicatie

Gezondheidszorgpsycholoog, Verwijzing, Beroepsgeheim, Toestemming informatieverstrekking, Bezwaar informatieverstrekking, Veronderstelde toestemming, Conflict van plichten, Informeren, Declaratie

Samenvatting

Klager is de vader van een minderjarige dochter die bij verweerster onder behandeling heeft gestaan voor speltherapie. Klager verwijt verweerster dat zij haar beroepsgeheim heeft geschonden door informatie over de behandeling te verstrekken zonder toestemming van klager, geen verslag heeft gedaan aan klager en op onjuiste wijze heeft gedeclareerd. Van veronderstelde toestemming kan geen sprake zijn als tegen het informeren van derden bezwaar is gemaakt…

Verder lezen
Terug naar overzicht