GJ 2015/85, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 21-05-2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:172, C2014.167

Inhoudsindicatie

Gz-psycholoog, Zorgmelding, Bureau Jeugdzorg, KNMG-meldcode, Neutraliteit, Inzage, Geheimhouding, Toestemming, Gerede twijfel, Goed hulpverlenerschap, Inzage dossier, Klacht ongegrond

Samenvatting

Nadat haar klacht deels gegrond is verklaard bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) te Eindhoven en de maatregel van waarschuwing is opgelegd, is appellante in hoger beroep gekomen. Door verweerster, gz-psycholoog, is incidenteel beroep ingesteld. Verweerster wilde na behandeling een zorgmelding doen omdat zij meende dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht