GJ 2015/87, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-05-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3126, 21-003003-14

Inhoudsindicatie

Strafzaak, (Maag)Chirurg, Aanmerkelijke kans, Bewust aanvaard, Lichamelijk letsel, Verhindering uitoefening beroep, Vrijspraak

Samenvatting

Verdachte, maagchirurg, wordt mishandeling/opzettelijke benadeling gezondheid verweten ten gevolge waarvan aangeefster (zwaar lichamelijk) letsel/pijn heeft ondervonden.

Op grond van in dossier geschetste omstandigheden bestond aanmerkelijke kans op toebrengen van letsel/veroorzaken van pijn door achterblijven gaasje in buikwand. In casu kan echter niet worden bewezen dat verdachte deze aanmerkelijke kans bewust heeft aanvaard. Over herstel van de ingreep…

Verder lezen
Terug naar overzicht