GJ 2016/103, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 07-06-2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:219, C2015.260

Inhoudsindicatie

Psychiater/geneesheer directeur, Reikwijdte Wet BIG, Waarschuwing, Klacht deels gegrond

Samenvatting

Klager heeft een klacht ingediend tegen een psychiater/geneesheer directeur. Klager verwijt de psychiater dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld door de geneeskundige verklaring te ondertekenen zonder enige controle op het dossier. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht gegrond verklaard en de psychiater de maatregel van waarschuwing opgelegd. De psychiater was van mening dat hij niet viel onder de reikwijdte van art. 47 Wet BIG. Volgens het Regionaal Tuchtcollege bevat…

Verder lezen
Terug naar overzicht