GJ 2016/126, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 07-07-2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:288, C2016.066

Inhoudsindicatie

Verpleegkundige, Ontvankelijkheid, Eisen klaagschrift, Omschrijving verwijt, Wet Bopz, Voorwaardelijke rechterlijke machtiging, Zorgvuldigheid

Samenvatting

In eerste aanleg achtte het RTG Den Haag klager niet-ontvankelijk in zijn klacht omdat hij niet heeft voldaan aan het verzoek van de vooronderzoeker om te berichten tegen welke beroepsbeoefenaar of beoefenaren de klacht is gericht en een duidelijke omschrijving te geven van het verwijt. Het klaagschrift voldoet daarmee niet aan de in art. 65 lid 2 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG…

Verder lezen
Terug naar overzicht