GJ 2016/132, Regionaal Tuchtcollege Zwolle (College van Medisch Toezicht) 29-07-2016, ECLI:NL:TGZRZWO:2016:86, 001/2015 CMT

Inhoudsindicatie

Arts, Alcohol- en/of middelenmisbruik, Strafbare feiten, Vervreemding opiaten, Afweging belang arts en belang individuele gezondheidszorg, Doorhaling inschrijving in het register

Samenvatting

Aan de orde is de vraag of een arts vanwege zijn gewoonte van alcohol- en/of middelengebruik al dan niet moet worden geacht de geschiktheid tot het uitoefenen van het beroep te missen en of er reden is hem uit het register te doen verwijderen dan wel zijn beroepsuitoefening met bijzondere waarborgen te omkleden. Geoordeeld wordt dat er gedurende…

Verder lezen
Terug naar overzicht