GJ 2016/134, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 23-08-2016, ECLI:NL:TGZRZWO:2016:96, 252/2015

Inhoudsindicatie

Huisarts, Verwijzing verpleeghuis, Wens patiënte, Ontvankelijkheid, Onenigheid familie, Goed hulpverlenerschap, Redelijk bekwame beroepsuitoefening, Klacht kennelijk ongegrond

Samenvatting

Klagers, kinderen van patiënte, klagen zowel over de behandeling als het handelen van verweerster, huisarts, jegens henzelf. Klagers verwijten verweerster dat zij patiënte zonder diagnose en onderzoek heeft verwezen naar een verpleeghuis terwijl er geen spoed was, en zij daarbij geen rekening heeft gehouden met de wens van patiënte en kinderen. Het College is van oordeel dat verweerster vanuit goed…

Verder lezen
Terug naar overzicht