GJ 2016/146, Gerechtshof Amsterdam 24-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2005, 200.160.236/01

Inhoudsindicatie

Hoger beroep, Tussenvonnis, Ziekenhuis, Val patiënte, Aansprakelijkheid, Kelderluikcriteria, Maatstaven van maatschappelijke zorgvuldigheid, Kosten deelgeschil, Gedeeltelijke vernietiging

Samenvatting

In hoger beroep is de vraag aan de orde of het ziekenhuis aansprakelijk is jegens geïntimeerde voor de gevolgen van een val in het ziekenhuis, omdat de wijze waarop het ziekenhuis met geïntimeerde is omgegaan de toets aan de kelderluikcriteria niet kan doorstaan. Het Hof komt tot de slotsom dat het ziekenhuis, gelet op alle omstandigheden van het geval, is tekortgeschoten in…

Verder lezen
Terug naar overzicht