GJ 2016/148, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 04-10-2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:304, C2015.264

Inhoudsindicatie

Arts, Medebehandelaar, Uitvoering operatie, Kwalijke bejegening postoperatief, Onzorgvuldige nazorg postoperatief, Zwaarte van maatregel, Voorwaardelijke schorsing

Samenvatting

Verweerster consulteert mond-kaak en aangezichtschirurg A. [niet zijnde appellant], maar wordt wegens capaciteitsgebrek in een andere instelling geopereerd. De operatiemethode wordt daags voor operatiedatum gewijzigd. Wegens vakantie van A. vindt postoperatieve follow-up door appellante plaats. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klachten van verweerster jegens appellant met betrekking tot de onzorgvuldige nazorg en de kwalijke bejegening postoperatief gegrond verklaard. …

Verder lezen
Terug naar overzicht