GJ 2016/3, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 03-11-2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:296, C2015.099

Inhoudsindicatie

Psychiater, Opzeggen behandelingsovereenkomst, Organisatorische redenen voor opzegging, Telefonische opzegging behandelingsovereenkomsten, Eisen van zorgvuldigheid, Afwijzing

Samenvatting

Hoger beroep tegen de gegrondverklaring van een klacht omtrent het opzeggen van een behandelingsovereenkomst door een psychiater. Volgens het Regionaal Tuchtcollege was de reden voor het opzeggen van een behandelingsovereenkomst van organisatorische aard en was dit geen valide reden om een eenmaal aangegane behandelingsovereenkomst (telefonisch) op te zeggen. Verweerster wordt berispt. Anders dan het Regionaal Tuchtcollege, oordeelt het Centraal Tuchtcollege dat de arts terecht van…

Verder lezen
Terug naar overzicht