GJ 2016/30, Regionaal Tuchtcollege Zwolle 11-12-2015, ECLI:NL:TGZRZWO:2015:102, 026/2015

Inhoudsindicatie

Huisarts, Inslikken knoopcelbatterij, Verwijzing, Noteren van melding, Klacht gegrond, Berisping

Samenvatting

Klaagster verwijt verweerder dat hij door het veronachtzamen van klaagsters verhaal over de mogelijk ingeslikte knoopbatterij, het niet onmiddellijk verwijzen, maar ook het niet noteren van de melding, een verwijtbare fout heeft gemaakt. Het College acht de klacht gegrond dat verweerder zich in het telefoongesprek met klaagster niet heeft gerealiseerd dat het (mogelijk) inslikken van een knoopcelbatterij dermate riskant is dat directe verwijzing noodzakelijk is. Ook acht het…

Verder lezen
Terug naar overzicht