GJ 2016/49, Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 19-01-2016, ECLI:NL:TGZRAMS:2016:12, 2015/093GZP

Inhoudsindicatie

Gezondheidszorgpsycholoog, Huiselijk geweld, Melding Veilig Thuis, Besluit zorgmelding, Beroepsgeheim, Meldrecht, Kindermishandeling, Redelijk vermoeden, KNMG-meldcode, Kindcheck, Toestemming cliënt

Samenvatting

Klaagster heeft, naar aanleiding van huiselijk geweld, een aantal gesprekken gevoerd met verweerster, GZ-psycholoog. Verweerster heeft daarop melding gedaan bij Veilig Thuis over de dochter van klaagster. De klacht houdt in dat verweerster haar beroepsgeheim heeft doorbroken. Op grond van art. 5.2.6 WMO 2015 mogen beroepsbeoefenaren met een…

Verder lezen
Terug naar overzicht